Aile Hukuku

Evlilik sorunsuz bir şekilde devam ettiği sürece hukuksal yardıma ihtiyaç duyulmayacaktır. Ancak uzlaşılamayan bir sorun meydana geldiğinde boşanma genellikle kaçınılmaz olur.  Aile Hukuku, bu konuya ilişkin olarak evli çiftlere birden çok imkân sunar.  Sunulan bu imkânların bazılarını taraflar aralarında anlaşarak da düzenleyebilir, bütün konuların mahkeme önünde karara bağlanması şart değildir. Çiftlerin tartıştığı konular arttıkça, hukuki danışmanlığa duydukları ihtiyaç da artar. İlgililer, sorumlulukları ve hakları hususlarında açıkça bilgilendirilmelidir, kendilerine  sorunlarının çözümüne ulaşmak için en etkili olan yol gösterilmelidir.

Büromuzda çalışan Aile Hukuku Konusunda Uzman Avukatlar  aşağıdaki alanlarda sizlere hukuki destekte bulunur ve danışmanlık verirler.

Boşanma:  Dava süreci, Dilekçe sunma, Uluslararası hukuk, Emeklilik sigortasının denkleştirilmesi, Maliyetler, Adli yardım ve İlgili diğer konular

Türk Hukuku: Tanıma/Tenfiz Davaları, Türkiye’ye Tebligat, Türkiye’deki avukatlarla iletişime geçilmesi için aracılık

Nafaka Hakkı: Çocuk nafakası, Ayrılık nafakası, Nafaka hesabı yapma, İcra yoluyla tahsil, Nafaka miktarının değiştirilmesi

Görüşme ve Velayet Hakkı: Danışmanlık, Dilekçe sunma, Görüşme hakkının düzenlenmesi

Kazanç: Mahkeme dışı ve mahkeme kanalıyla yapılan temsiliyetler

Mal varlığına ilişkin ihtilaflar: Altın, Gayrimenkul, Ortak borçlar, İflas danışmanlığı

Evlilik sözleşmeleri ve boşanma anlaşmaları: Danışmanlık, Düzenleme seçenekleri, Taslak hazırlama, Prosedürel gereklilikleri yerine getirme, Masraflar, İcra kanalıyla yaptırım, Var olan sözleşmede değişiklik yapma